the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Over de Vereniging    |    Ben je een Slachtoffer?    |    Steun voor de Partner    |    Jeugd    |    Ben je een Pastoor?    |    Steun voor de Vrouw van de Pastoor    |    Perspectief van Parochiaan en Kerk    |    Contacteer ons    |    Home

Inleiding

WomanMisschien lees je deze website omdat een kennis deze met je deelde. Een vriend of collega dacht dat dit nuttig voor je zou zijn. Hoe je hier ook terecht kwam, door deze informatie zorgvuldig te lezen, word je misschien geholpen om de tragedie en complexiteit van seksueel misbruik in de kerk te begrijpen en een plaats te geven in je leven.

Je vraagt je misschien af waarom we dit misbruik noemen. Het gaat toch over volwassen vrouwen en tienermeisjes en -jongens die zelf kunnen kiezen tussen goed en kwaad? Het eenvoudige antwoord is ja, en nee. Ja, want de wisselende omstandigheden die ons leven vormgeven en de vele jaren die je nodig hebt om te groeien van kind tot volwassene zorgen ervoor dat we goede keuzes kunnen maken; en nee, want het wordt vaak vergeten dat het voor iedereen, volwassene of adolescent, heel moeilijk is om seksuele avances door iemand in een machtspositie, vooral in een spirituele omgeving, te weigeren.

De kerk wordt bijna universeel gezien als een veilige plaats. Binnen de muren van de kerk vinden we troost, genezing en de kracht om moeilijkheden uit het leven te trotseren. Het is een veilige haven waar God mensen geroepen heeft om ons de juiste betekenis van Zijn woord en plan voor ons leven te helpen begrijpen. De persoon met de hoogste spirituele autoriteit, en vaak (automatisch) met ons vertrouwen, is de pastoor. Als dit heilige vertrouwen ooit verraden of misbruikt wordt door ongepast seksueel contact, kan dit de relatie tussen de persoon en God vernietigen. Dit misbruik brengt verwijt en schande naar de kerk en het werkt contraproductief voor degenen die trouw blijven aan hun verbintenis met Christus.

Maar, is dit gedrag echt misbruik? Het woordenboek omschrijft misbruik met termen als “wangebruik, ontering” of “misleiding”. De meest opmerkelijke term als het gaat over seksueel misbruik in de kerk is “ontering door ongepaste seksuele gemeenschap” (Zie American Dictionary of the English Language, Noah Webster, 1828). Er is een gigantische ongelijkheid in macht, maturiteit, kennis, ervaring en verantwoordelijkheid tussen een pastoor en een lid van de kerkgemeenschap. Door deze verschillen, kan er nooit gelijkheid of wederzijdse toestemming zijn. Onder deze omstandigheden, moet elke relatie die leidt tot seksueel contact, gezien worden als misbruik.

IS DIT ECHT EEN PROBLEEM?
Recent onderzoek en verschillende studies wijzen er op dat seksueel misbruik door kerkelijken alarmerende proporties heeft bereikt. Alleen al in de Verenigde Staten zijn tienduizenden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk naar voor gekomen. Dit is duidelijk een enorm probleem dat onmiddellijk aandacht verdient om de mogelijke vernieling te stoppen.

 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.—Psalm 34.18

 
     Disclaimer Copyright © 2010-2016. Alle rechten voorbehouden.