the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Over de Vereniging    |    Ben je een Slachtoffer?    |    Steun voor de Partner    |    Jeugd    |    Ben je een Pastoor?    |    Steun voor de Vrouw van de Pastoor    |    Perspectief van Parochiaan en Kerk    |    Contacteer ons    |    Home

Steun voor de Partner

HusbandVoor de echtgenoot, kan de realiteit van het misbruik verwoestende gevolgen hebben. Het verraad van heilig vertrouwen, het verlies van echtelijke trouw, samen met het spirituele wangedrag door iemand van wie je puurheid en heiligheid verwacht, gaat verder dan de meeste slachtoffers aanvankelijk kunnen begrijpen.

Hoewel hij niet het doelwit is, is de echtgenoot vaak ook slachtoffer van het misbruik tegen zijn vrouw. De gevolgen van het misbruik leiden vaak tot enorme emotionele en spirituele problemen. Indien onopgelost, kunnen deze zaken jaren sluimeren en alleen een daad van God kan hun gebroken leven herstellen.

HOE IS DIT GEBEURD?
Er zijn vele redenen waarom echtgenoten het moeilijk vinden om met dit soort uitbuiting om te gaan. Het is belangrijk om de onderliggende dynamiek bij seksueel misbruik in de kerk te begrijpen. Maar het is even belangrijk om te beseffen dat misbruik niet logisch is. Iemand die doelbewust kiest om iemand te kwetsen, kan een overvloed van excuses voor zijn daden hebben, maar niets kan de schade die hij aanbracht voldoende rechtvaardigen. De eerste en belangrijkste stap voor de echtgenoot is de daden van zijn vrouw in een juist daglicht plaatsen. De relatie tussen zijn vrouw en een misbruikende pastoor moet niet gezien worden als een relatie met wederzijdse toestemming. De vrouw was, bijna zonder uitzondering, emotioneel kwetsbaar en daardoor gemakkelijker vatbaar voor misbruik. Voeg daar haar onvoorwaardelijk vertrouwen in de pastoor aan toe, dat maakt de gevolgen nog veel verwoestender.

Ze was niet bewust op zoek naar een vervanger voor haar echtgenoot en zag een relatie met de pastoor als beste optie. Ze was eerder op zoek naar hoop en genezing en werd uitgebuit door iemand gehuld in een vorm van goddelijkheid. Deze betuigt zijn wens om te helpen, maar misbruikte zijn heilig vertrouwen. Zo tragisch is de waarheid.

Jammer genoeg, hoe langer het misbruik duurt, hoe groter de controle die nodig is om het slachtoffer te dwingen tot stilzwijgen en meegaandheid. Het slachtoffer betaalt de verwachte emotionele genezing met fysiek contact, voorzichtig afgedwongen en gemanipuleerd door de misbruikende pastoor. Het slachtoffer kan zich vaak niet losmaken van de invloed van de misbruiker en geeft zich hopeloos over aan zijn sluw vermomde eisen.

HOE KAN IK HAAR VERTROUWEN?
Eens het misbruik voorbij is, kan een belangrijk onderdeel om terug tot een gezonde relatie tussen man en vrouw te komen, gevonden worden in het herstelproces van vertrouwen. Maar, vertrouwen wordt makkelijker gegeven dan hersteld. Voor jou als echtgenoot, kan je vrouw dingen doen die je herinneren aan gebeurtenissen tijdens het misbruik. Hoe moeilijk het ook is, probeer er objectief mee om te gaan. Als dit gebeurt, vertel dan aan je vrouw dat dit je ongemakkelijk en achterdochtig maakt. Hoewel je weet dat je reactie te maken heeft met voorbije ervaringen, vraag haar om je te helpen een positieve oplossing voor het probleem te vinden.

Sommige dingen zul je kunnen veranderen, andere dingen zul je helemaal moeten elimineren. Als de misbruiker bijvoorbeeld contact zoekt per e-mail of telefoon, dan zouden deze contactgegevens veranderd moeten worden om een duidelijk signaal te geven aan de misbruiker: Er wordt geen contact meer toegestaan. Mettertijd worden de overblijvende issues ook verwerkt doordat jullie liefde en vertrouwen herstelt.

Als dit jou overkwam, dan is open communicatie tussen jou en je vrouw nodig om de kwetsbaarheden te ontdekken die uitgebuit zijn door de misbruiker waardoor hij toegang kreeg. Een gecertifieerde Christelijke therapeut zou je door deze moeilijke tocht moeten kunnen helpen. Eerlijkheid is vaak moeilijk om mee om te gaan. Jullie beiden moeten God in gebed om wijsheid en leiding vragen, om te zien op welke gebieden jullie leven moet veranderen om jullie huwelijk en je vrouw voor toekomstige aanvallen te beschermen.

HOE VERGEEF IK?
Je kan misschien niet elk verlies in jullie huwelijk herstellen, maar er is hoop en jullie kunnen genezen. Terwijl je weet dat vergiffenis een Bijbelse richtlijn is, is de kunst om te vergeven een daad van Goddelijke genade. Bid dat Gods vergevende liefde in je hart geplaatst wordt en dat je jouw vrouw zal zien door Zijn ogen. Je rol als echtgenoot is nu om in Zijn voetsporen te volgen. Wanneer Hij was misbruikt, bad Hij: Vergeef hen Vader, want ze weten niet wat ze doen.

Vergiffenis is pas compleet als het onvoorwaardelijk is. Morgen kan je terug herinnerd worden aan de pijn en het lijden. Als je echt vergeven hebt, kan je die vergiffenis niet terugnemen als pijnlijke herinneringen bovenkomen. Je zal ze altijd moeten laten waar Gods vergevende genade ze gelaten heeft—in de diepte van de zee.

Denk er vooral aan dat je rol als spirituele leider van je familie afgenomen werd. En, tenzij je spiritueel geneest, kan je niet open bloeien tot de leider die God voor ogen had. Gedurende het genezingsproces is het belangrijk dat je jouw verbintenis met God onderhoudt of herstelt. Als je dit doet, zal je blijven genezen en groeien tot de leider die God voor ogen had.

Je zal verleid worden om God te verwijten voor al het kwade dat je is overkomen. Maar hierdoor volg je enkel het pad van leugens dat werd gebruikt om jou en je vrouw zoveel kwaad aan te doen.

Het is normaal dat je kwaad bent of zelfs haat voelt tegenover de misbruikende pastoor. Maar woede is zelfvernietigend. Genezing begint wanneer vergiffenis gegeven is. Vraag God om je Zijn genade te geven om degene die je wou vernietigen te vergeven en Zijn liefde in je hart te plaatsen.

Onbeboet, zal de misbruiker zijn acties jammer genoeg betalen met eeuwig verlies en vernietiging.

 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.—Psalm 34.18

 
     Disclaimer Copyright © 2010-2016. Alle rechten voorbehouden.