the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Over de Vereniging    |    Ben je een Slachtoffer?    |    Steun voor de Partner    |    Jeugd    |    Ben je een Pastoor?    |    Steun voor de Vrouw van de Pastoor    |    Perspectief van Parochiaan en Kerk    |    Contacteer ons    |    Home

Over de Vereniging

Steve & Samantha Nelson teachingWAT IS HET DOEL VAN THE HOPE OF SURVIVORS?
Het doel van de organisatie is aanmoediging, ondersteuning, doorverwijzing, seminaries en middelen verlenen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk; even als het verlenen van educatieve en informatieve materialen en seminaries aan pastoors en kerken wereldwijd.

De organisatie wil:

  1. Slachtoffers, geestelijken, de kerk en het publiek onderrichten over seksueel misbruik in de kerk via nationale media (televisie, radio, enz.), gedrukte media, publieke optredens en een up-to-date, interactieve website.

  2. Het geloof in de Schepper van de slachtoffers en hun geliefden herstellen en hen terug vertrouwen geven in hun medemens door weekends en seminaries en persoonlijke correspondentie.

  3. Genezing in de kerk verzorgen voor de betrokken families van seksueel misbruik in de kerk; preventiemethodes aanleren alsook bekomen van de gevolgen van misbruik.

  4. Pastorale training/educatieve seminaries voorzien voor kerkleiders van alle denominaties; en werken met geestelijken die hun heilig vertrouwen hebben geschonden, hen aanmoedigen om verzoening te zoeken met hun slachtoffers en therapie te volgen.

HOE EN WANNEER IS DEZE VERENIGING ONTSTAAN?
In December 2002, voelden Steve en Samantha zich geleid door de Heilige Geest om informatie te verschaffen die personen kan helpen, die zich in een mogelijke situatie van misbruik en uitbuiting door hun pastoor bevinden. Met dat doel voor ogen begonnen zij te schrijven over hun ervaring en lanceerden de website van The Hope of Survivors in april 2003. De verenging werd een 501(c)(3) non-profit organisatie in mei 2004. Naast informatie en middelen voorzien, moedigt de website personen aan om contact op te nemen met de organisatie, om hun ervaringen te delen, en om hulp, ondersteuning en doorverwijzing te vragen. Er werd educatief materiaal ontwikkeld en wereldwijd verspreid en er werden conferenties voor zowel slachtoffers als pastoors in verschillende landen georganiseerd.

WIE ZIJN DE STICHTERS EN LEIDT DE KERK DE ORGANISATIE?
The Hope of Survivors werd door Steve en Samantha Nelson opgericht. Zij hebben de vernietiging van seksueel misbruik in de kerk ervaren, maar daarna ook de ongelooflijke genezingskracht van God.

Steve is pastoor en is voorzitter van The Hope of Survivors. Hij is Board Certified Biblical Counselor (BCBC) door de International Board of Christian Counselors en is lid van de American Association of Christian Counselors (AACC). Steve is ook een internationaal spreker over seksueel misbruik in de kerk en lid van de Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP).

Samantha is ondervoorzitter en CEO van The Hope of Survivors en spreekt internationaal over seksueel misbruik in de kerk. Ze is voorzitter geweest van persoonlijke verenigingen en gemeenschapsdiensten, heeft het North American Division certificaat van Adventist Community Services dossierbeheerder, ontving in 2004 de Woman of Distinction Award van de Noord-Californische Conferentie van Seventh-Day Adventists en is lid van de American Association of Christian Counselors (AACC). Ze is Board Certified Biblical Counselor (BCBC) door de International Board of Christian Counselors, heeft een diploma in Bijbelse therapie, is Certified Belief Therapist (CBT) van het Therapon Institute en schreef een boek om slachtoffers van misbruik te helpen, en een handleiding voor zelfhulpgroepen. Samantha is ook lid van de Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP).

De raad van bestuur bestaat uit kerkleiders, pastoors, gecertifieerde therapeuten, dokters en andere professionelen.

De vereniging is geen eigendom van, wordt niet bestuurd of niet gesubsidieerd door enige kerk of denominatie. Het is een onafhankelijke organisatie, die samenwerkt met verschillende denominaties. Het is een ondersteunende lekenvereniging van de Seventh-day Adventist Church, niet enkel voor hun eigen leden, maar voor de grotere Christelijke gemeenschap.

WAAROM IS DEZE VERENIGING NOODZAKELIJK?
The Hope of Survivors is nodig omwille van het grote aantal slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk en het kleine aantal beschikbare middelen om hen te helpen. Meestal zijn er geen vastgelegde middelen voor het slachtoffer binnen de plaatselijke of zakelijke kerk. Weinig mensen in de plaatselijke parochie hebben een duidelijk beeld van dit soort van uitbuiting. Deze vereniging bestaat om vorming en ondersteuning te voorzien voor slachtoffers, maar ook de kerkgemeenschap en kerkleiders.

WIL JE HELPEN?
Jouw donatie zal de vereniging uitbreiden en hiermee de waarheid verspreiden naar mensen die anders misschien niet bereikbaar zouden zijn. Het kan ook helpen om één van onze vele conferenties voor slachtoffers, pastoors en kerken te sponsoren. Donaties zijn de belangrijkste bron van inkomsten die er voor zorgen dat The Hope of Survivors kan blijven bestaan. Omdat The Hope of Survivors geen confessionele subsidies ontvangt, zijn uw giften van vitaal belang.

Deze vorm van misbruik heeft het leven van onnoembaar veel vrouwen verwoest. Zij zijn hun vertrouwen in God kwijt. Sommigen zijn hun vrienden en familie kwijt. De meesten gaan niet meer naar de kerk. Velen bidden zelfs niet meer. Het verlies is verwoestend. Laten we hen in de steek? Nee! We helpen hen.

The Hope of Survivors is...
De gekwetsten bereiken...
De gelovigen roepen...
De kloof dichten...

 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.—Psalm 34.18

 
     Disclaimer Copyright © 2010-2016. Alle rechten voorbehouden.