the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Over de Vereniging    |    Ben je een Slachtoffer?    |    Steun voor de Partner    |    Jeugd    |    Ben je een Pastoor?    |    Steun voor de Vrouw van de Pastoor    |    Perspectief van Parochiaan en Kerk    |    Contacteer ons    |    Home

Ben je een Pastoor?

PastorZE HEEFT IETS SPECIAAL. IS DIT VERKEERD? KAN HET JUIST ZIJN?
Tijdens je ambt, word je gevraagd om vele gekwetste zielen te leiden en te gidsen naar de Bron van genezing. Sommige van hen zullen vrouwen zijn die je respecteren en je zien als een vriendelijk, goddelijk man die voor hen zorgt en hen kan helpen tijdens hun moeilijkste periode. Omdat ze je vertrouwen, zullen ze automatisch loskomen en hun diepste gevoelens en gedachten met je delen. Wanneer dat gebeurt, krijgt de relatie een nieuwe dimensie. Deze krijgt een emotionele connectie die je nooit zou hebben gehad zonder deze professionele link. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit vertrouwen nooit te misbruiken.

De moeilijkheden komen als jij je aangetrokken voelt tot je parochiaan/cliënt. Ze heeft begeleiding nodig. Wanneer je begrip voor haar problemen en unieke persoonlijkheid toeneemt, ga je geloven dat je haar echt kan helpen. Gegidst door de Heilige Geest, zal de genezing inderdaad beginnen. Maar bewaar veilige grenzen rond deze relatie, zodat de genezing geen verwoesting wordt.

Als je respect voor haar plaats maakt voor bewondering van haar uiterlijk, begeef je je op glad ijs. Als je gevoelens overgaan van zorggever naar een verlangen naar intimiteit, moet je een stap terugzetten en goed nadenken waar dit naartoe gaat. Ook al is de genezing al begonnen, door de relatie verder te zetten, is het risico op misbruik en schending van het heilig vertrouwen te groot. Stop en verwijs haar naar een goede therapeut voor het te laat is. Als je over die grens gaat en haar misbruikt, zal ze je nooit meer kunnen vertrouwen.

Hoeveel je haar ook aanbidt of naar haar verlangt, ze is niet je vrouw en hoort niet bij jou te zijn. Deel je gevoelens nooit met haar en probeer haar niet te overtuigen dat het Gods wil is dat jullie samen zijn. Als je dit doet, zondig je bewust, onder het mom een man van God te zijn en dat is een perversie van de waarheid.

Als iemand zich zo tegen God keert, keert hij/zij zelden terug. Wil je deze stap echt nemen? Wil je echt nog een val veroorzaken?

Als predikant heb je de heilige verantwoordelijkheid om de hoogste standaard van integriteit te handhaven. “Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen..”—Jacobus 3:1 (NKJV)

Sommige pastoors denken dat ze de uitzondering op de regel zijn. Hun parochie is misschien heel succesvol en ze wijten hun succes en Gods zegen aan het feit dat ze “speciaal” zijn. Ze maken zichzelf wijs dat God hun “kleine” foutjes negeert, door zichzelf te overtuigen dat al het goede dat ze doen voor Zijn koninkrijk overtuigend opweegt tegen het mogelijke verlies als hun “kleine foutjes” bekend worden. Verblind door zonde, doen ze domweg verder waar ze mee bezig zijn.

Eender hoe jij je voelt, deze woorden uitspreken kan nooit goed zijn.

MAAR IK BEN ZO GELUKKIG.
Hoewel God wil dat je gelukkig bent, is een immorele relatie niet volgens Zijn Woord of Zijn wil. Door op deze manier te zondigen, zal je een leven van respect en Gods roeping vernietigen. Jij bent de herder van Zijn kudde en als Zijn herder moet je al Zijn schapen bewaken. Word alsjeblieft geen wolf in schapenvacht.

HAAR MAN BEHANDELT HAAR NIET ZOALS ZE VERDIENT. IK KAN DAT WEL.
Zelfs als dat waar lijkt, maakt het dat juist? Hoe kan je ooit een echte liefdesrelatie met haar hebben gebouwd op leugens, overspel en bedrog?

Door verdeling in haar huwelijk aan te moedigen in plaats van genezing, verbreek je een heilige belofte. Het is jouw verantwoordelijkheid om hun huwelijk te helpen genezen en beschermen.

Zelfs als ze haar echtgenoot zou verlaten voor jou, hoe kan ze jou ooit vertrouwen als ze jouw misleidende tactiek zou kennen?

STAPPEN OM ZONDEN TE VERMIJDEN:

 1. Heb een verantwoordingspartner en deel eerlijk je kwetsbaarheden.
 2. Laat de deur van je kantoor open en bedek de ramen niet.
 3. Laat altijd je bureau als grens tussen jou en je cliënt.
 4. Vermijd zelfs het minste fysieke contact.
 5. Geef enkel therapie aan koppels of mensen van hetzelfde geslacht.
 6. Ga er nooit vanuit dat je onoverwinnelijk bent. In de verkeerde omstandigheden is elke pastoor kwetsbaar voor verleiding en machtsmisbruik.

Denk hierover na om dit in perspectief te zetten. Stel dat een dokter als financieel gewin medicatie voorschrijft die de patiënt ziek houdt in plaats van hem te genezen. Het is duidelijk hoe fout dit is.

Een pastoor/parochiaan-situatie daarentegen wordt moeilijker omdat het over gevoelens en emoties gaat, naast een spirituele component. Als een vrouw spiritueel advies zoekt bij een pastoor en hij verdraait de waarheid om haar emotioneel en fysiek te gebruiken, hoe kan dit dan iets anders zijn dan misbruik?

Er wordt algemeen aangenomen dat een vrouw soms achter een pastoor aangaat. Ze lijkt aangetrokken tot hem door zijn macht en verleidt hem. Zo zorgt ze zogezegd voor zijn “val”.

PastorEen vrouw kan inderdaad aangetrokken zijn tot macht of tot een bepaalde pastoor. Maar een belangrijke vraag is: “Zou ze achter hem aangaan als hij niet de pastoor was?” Dit lijkt niet het geval te zijn. Maar als dit wel zo is, moet de pastoor erkennen dat zijn positie van spirituele autoriteit de reden is dat een vrouw zich tot hem aangetrokken voelt en dat hij buiten die rol geen mogelijk “doel” zou zijn. Het feit blijft dat de pastoor of spiritueel leider onder alle omstandigheden verantwoordelijk is voor het stellen van gezonde, veilige en gepaste grenzen met zijn parochianen.

DE PASTOOR IS UITEINDELIJK OOK MAAR EEN MAN.
We maken allemaal fouten. Waarom is dit anders? Als een gelicentieerd therapeut een seksuele relatie zou beginnen met één van zijn patiënten, dan zou dit een crimineel feit zijn. Hij zou zijn licentie verliezen en gevangenisstraf riskeren. Hetzelfde is waar voor een dokter-patiënt- of leraar-studentrelatie. Het gaat in tegen de professionele ethiek en in sommige situaties tegen de wet. Voor een pastoor is dit nog veel erger, want hij heeft niet alleen spirituele autoriteit en macht, maar is ook meer aansprakelijk door het heilige dat hij vertegenwoordigt. Het is een spirituele misdaad van de hoogste graad. Als een vertegenwoordiger van de Redder van de wereld zo’n fout maakt, is dit niet van hetzelfde niveau als wanneer iemand zonder deze roeping, positie of ervaring dit zou doen. God vraagt een hogere en heiligere standaard van Zijn vertegenwoordigers. Een pastoor is niet “zomaar een man”. Hij is aangewezen door God om in Christus’ plaats te staan tegenover zijn volk. (Korintiërs 5:20)

Veel mensen vergissen zich als ze denken dat een fysieke relatie tussen een pastoor of kerkelijke en een lid van zijn parochie een “affaire” is.

Niets is minder waar!

“Als voorgangers op die manier misbruik maken van het vertrouwen dat mensen hen geven, en zielen verwoesten, dan maken ze zich veel meer schuldig dan de gewone zondaar omdat hun belijdenis van een hoger niveau is.”—Testimonies for the Church, Volume 5

KEN JE DE WAARSCHUWINGSSIGNALEN?

 1. Kijk je als pastoor meer uit naar een sessie met een bepaalde cliënt? Waarom?
 2. Fantaseer je over een bepaalde cliënt door “wat als” vragen te stellen over haar beschikbaarheid?
 3. Heb je ontmoetingen met een cliënt buiten de geplande tijdstippen? Op abnormale plaatsen?
 4. Beëindig je de sessies op tijd of geef je sommige cliënten meer tijd? Of maak je je afspraken “zonder einde”?
 5. Deel je je bezoekschema met je vrouw en/of secretaresse (natuurlijk zonder het vertrouwen te schenden)?

Aansprakelijkheid is niet alleen waardevol, maar onmisbaar.

Voetnoot: Misbruik gebeurt niet altijd door pastoors. Hetzelfde principe kan toegepast worden op iedereen in de rol van spiritueel leider (een oudere, diaken, leraar, enz.), of ze nu officieel in dienst zijn bij de kerk of als vrijwilliger werken.

 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.—Psalm 34.18

 
     Disclaimer Copyright © 2010-2016. Alle rechten voorbehouden.