the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Over de Vereniging    |    Ben je een Slachtoffer?    |    Steun voor de Partner    |    Jeugd    |    Ben je een Pastoor?    |    Steun voor de Vrouw van de Pastoor    |    Perspectief van Parochiaan en Kerk    |    Contacteer ons    |    Home

Ben je een Slachtoffer?

VictimMIJN PASTOOR ZEGT DAT HIJ OM ME GEEFT, VAN ME HOUDT EN ME KAN HELPEN! IS DIT VERKEERD? IK BEN ZO IN DE WAR!
Op het eerste zicht lijkt dit concept zo vreemd of misschien zo extreem dat we geneigd zijn te denken dat er weinig reden is om dit onderwerp aan te kaarten. Maar of je het er nu mee eens bent of niet, veel te veel vrouwen zijn slachtoffer geworden van de verleidelijke charmes van een man die er zogezegd om geeft, en die ook hun pastoor en spiritueel leider is.

Eén van de belangrijkste redenen waarom dit probleem bestaat is waarschijnlijk te vinden in de relatie tussen een pastoor en de leden van zijn parochie. Eén van de grootste kwetsbaarheden die vrouwen, en soms ook mannen, hebben ten opzichte van een pastoor is wat best kan omschreven worden als “automatisch vertrouwen”. Deze vorm van vertrouwen is vaak onvoorwaardelijk en gebaseerd op de stelling dat de pastoor een man van God is en daardoor eerlijk is en het beste voor heeft met de leden van zijn parochie. Hij is tenslotte een herder van wie we verwachten dat hij zijn schapen verzorgt en beschermt.

Zelfs als de grenzen van fatsoenlijk gedrag overschreden zijn, kan het moeilijk zijn om te vatten wat er echt gebeurd is. De gevoelens van de vrouw zeggen één ding, maar ze kan die acties niet gelijkstellen met de persoon die de pastoor is. Ze maakt zichzelf wijs dat ze de situatie verkeerd begrepen heeft. Ze moet zich vergist hebben; de pastoor zou dit nooit doen of zeggen.

Het wordt nog ingewikkelder. Als een pastoor zijn gevoelens en problemen deelt met andere vrouwen, gaan zij automatisch empathie voelen. En sommigen, zorgverstrekkers, voelen een sterke drang om te helpen, te troosten of het gebroken leven van de pastoor te herstellen. Eens dit ongepaste, emotionele pact is ontstaan, kan de pastoor subtiel binnendringen in het privéleven van de nietsvermoedende vrouw. Zo creëert hij soms problemen in haar huwelijk. Dan verdraait hij woorden uit de Bijbel om haar aan te moedigen of zijn gedrag goed te praten.

VERGEEFT GOD ONS NIET ALS WE FOUTEN MAKEN?
Vreemd genoeg, wordt het gedrag van een gevallen pastoor vaak rechtstreeks met de Bijbel gerechtvaardigd. Het verhaal van Davids zonde tegenover Bathsheba wordt geromantiseerd en gebruikt om de immorele relatie te verantwoorden. De pastoor zal besluiten dat God David vergaf en hem “een man naar Zijn hart” noemde. God zal deze relatie daarom ook door de vingers zien. En “omdat ik Gods gezalfde ben” zal Hij ons verbond ook zegenen zoals Hij David zegende.

Ironisch genoeg, laten ze het belangrijkste deel achterwege: David toonde berouw uit de grond van zijn hart voor zijn moord en overspel. Hij smeekte God om vergiffenis zodat hij niet vol gewetenswroeging de gevolgen van zijn zonde moest ondergaan (zie Psalm 51). David verloor vier van zijn kinderen en het respect van zijn volk. De straf voor zijn acties zorgde voor een verschrikkelijke oogst, met vernieling en pijn door de tijden heen tot gevolg. Het verhaal van David wordt bewaard als waarschuwing voor zij die verleid zijn om in zijn voetsporen te volgen, maar niet als rechtvaardiging voor zondig gedrag. “Hij die zegt: “Ik ken Hem”, en Zijn geboden niet volgt, is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem.”—1 Johannes 2:4 (NKJV)

WAT MAAKTE ME ZO KWETSBAAR?
Een vrouw die eerder al slachtoffer werd van misbruik of een andere verwoestende gebeurtenis in haar leven, kan extreem emotioneel kwetsbaar zijn. Niet genezen en onbeschermd, wordt zij een gemakkelijk doelwit voor een misbruikende pastoor. Niet alle misbruikende pastoors zijn doelgericht op zoek naar een mogelijk slachtoffer, vele recidivisten hebben geleerd om vatbare vrouwen te herkennen en uit te buiten. Het lijkt misschien dat hij je beter begrijpt dan eender wie of dat jullie veel dingen gemeen hebben. Dit is niet noodzakelijk omdat jullie op dezelfde golflengte zitten, maar eerder omdat kwetsbare vrouwen een typisch gedrag vertonen dat makkelijk te herkennen is en misbruikt kan worden.

MIJN PASTOOR ZEGT DAT HIJ VAN ME HOUDT.
Zelfs als hij zegt dat hij zich nog nooit zo gevoeld heeft en dat hij niet zonder je kan leven, een emotionele connectie is geen liefde. Liefde is een beslissing, een keuze, een principe. Van hem kunnen die woorden in een romantische betekenis nooit juist zijn. Echte liefde komt van God alleen en is niet gebaseerd op verwarde emoties die ertoe kunnen leiden dat we Zijn Woord kunnen misbruiken. Als de pastoor je echt wil helpen, zal hij je nooit pijn doen door lichamelijk te willen worden. Geen enkele liefdesrelatie is gebaseerd op leugens, overspel en bedrog.

Denk eraan, je ging naar hem omdat je dacht dat hij je kon helpen. Je ging niet naar hem voor een “relatie”. Bovenop je eigen problemen, draag je nu ook het gewicht van zijn problemen. Ook dit maakt seksueel misbruik in de kerk zo beschadigend. Denk eraan, hij is verantwoordelijk, niet jij.

HOE BEGIN IK OPNIEUW?
Je begint door te bidden en door God te vragen om je zonden te vergeven en om de waarheid te kennen. Vraag Hem om je emotioneel, spiritueel en fysiek te genezen en je zwakheden en pijn te overwinnen. Gods Woord beloofde: “En wat je ook vraagt in je gebed, geloof en je zal het ontvangen.” (Matteüs 21:22, NKJV) Hij zal je graag geven wat je vraagt (volgens Zijn wens) en meer! Hij wil je maar al te graag een nieuwe start gunnen en je hart hernieuwen. Vind een Christelijke therapeut, vertrouw in je partner, meld het aan de kerk of praat met een vriend die je vertrouwt.

HIJ DREIGT MET ZELFMOORD ALS IK DE “RELATIE” VERBREEK. WAT MOET IK DOEN?
Deze val is gewoon nog een vorm van manipulatie. Zeg hem dat je niet verantwoordelijk bent voor zijn daden – eender wat hij beslist te doen. Denk eraan, jij doet hem dit niet aan, hij doet jou dit aan. Het is tijd om de waarheid te kennen!

 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.—Psalm 34.18

 
     Disclaimer Copyright © 2010-2016. Alle rechten voorbehouden.