the Hope of Survivors the Hope of Survivors
   O Duszpasterstwie    |    Czy jesteś Ofiarą?    |    Wsparcie dla Małżonka/Małżonki    |    Młodzież    |    Czy jesteś Duszpasterzem?    |    Wsparcie dla Żony Duszpasterza    |    Perspektywy Parafian i Kościół    |    Kontakt    |    Strona Główna

Wprowadzenie
Introduction to The Hope of Survivors & Clergy Sexual Abuse

Być może czytasz tę broszurę ponieważ ktoś kogo znasz się z Tobą nią podzielił. Przyjaciel lub znajomy pomyślał że może Ci się przydać. Niezależnie jak ją otrzymałaś, uważne przeczytanie informacji zawartych w tych stronach  może pomóc Ci zrozumieć i pogodzić się z tragedią i zawiłością duszpasterskiej przemocy seksualnej.

Być może zastanawiasz się dlaczego wybraliśmy przemoc jako etykietkę. Czyż nie mówimy o dorosłych i nastoletnich kobietach i mężczyznach którzy potrafią wybrać między dobrem a złem? Prosta odpowiedź jest tak i nie. Tak, z powodu zmieniających się okoliczności, które kształtują nasze życie i te wiele lat które upływa między dzieciństwem a dorosłością daje nam większą zdolność aby podjąć prawidłowy wybór. Nie, ponieważ to co jest często przeoczone to możliwość dla kogokolwiek, dorosłego czy nastoletniego, aby odrzucić niestostowne natarcia seksualne od kogoś kto ma pozycję władzy, zwłaszcza gdy nierównowaga tej władzy pochodzi od kogoś kto znajduje się w roli duchowego  autorytetu/władcy.

Kościół jest niemal powszechnie uważany jako bezpieczne miejsce. W jego murach znajdziemy pocieszenie, uzdrowienie i odwagę aby stawić czoła trudnym próbom jakie stoją przed każdym z nas. To jest bezpieczne schronienie gdzie Bóg powołuje innych aby pouczali nas w prawym zrozumieniu Jego Słowa i planowaniu naszych żyć. Osoba, która ma największy autorytet duchowy, oraz często nasze automatyczne zaufanie to duszpasterz. Jeśli te święte zaufanie będzie jakkolwiek zdradzone lub naruszone poprzez niewłaściwy kontakt seksualny to może to zniszczyć relacje osoby z Bogiem. Z tym naruszeniem przychodzi hańba i wstyd do kościoła i ma odwrotne działanie do duszpasterstwa tych którzy wiernie zachowują wierność do Chrystusa.

Ale czy ta forma zachowania naprawdę jest przemocą? Słownik opisuje przemoc pojęciami takimi jak „nadużycie, naruszenie“ lub „oszukanie.“ Najbardziej godnym uwagi określeniem w odnośni do duszpasterskiej przemocy seksualnej jest „zbeszcześcić nieodpowiednim stosunkiem płciowym/seksualnym.“ (Patrz: Słownik Angielski Języka Angielskiego, Noah Webster , 1828.) (See American Dictionary of the English Language, Noah Webster, 1828.) Istnieje ogromna nierówność władzy, aurotytetu, wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności między duszpasterzem a parafianinem. Ze względu na te dysproporcje nigdy nie może być równości lub wzajemnej zgody. W tych okolicznościach wszelkie związki prowadzące do kontaktów seksualnych zawsze muszą być uważane jako przemoc/nadużycie.

CZY JEST TO NAPRAWDĘ PROBLEM?

Obecne prace badawcze i liczne badania naukowe wskazują że częstość przemocy seksulanej przed duchwnych osiągneła alarmujące rozmiary. W samych Stanach Zjednoczonych zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy ofiar duszpasterskiej przemocy seksualnej. Oczywiście jest to ogromny problem który zasługuje na natychmiastową uwagę i świadomość aby ograniczyć losy jego potencjalnej destrukcji.

 

Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi.--Psalm 34:18

 
     Orzeczenie Copyright © 2011-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.