the Hope of Survivors the Hope of Survivors
   O Duszpasterstwie    |    Czy jesteś Ofiarą?    |    Wsparcie dla Małżonka/Małżonki    |    Młodzież    |    Czy jesteś Duszpasterzem?    |    Wsparcie dla Żony Duszpasterza    |    Perspektywy Parafian i Kościół    |    Kontakt    |    Strona Główna

Wsparcie dla Małżonka/Małżonki

HusbandDla męża rzeczywistość tej przemocy może mieć katastrofalne skutki. Zdrada świetego zaufania, utrata wierności małżeńskiej spotęgowana przez duchowne nadużycie zaufania, popełnione przez kogoś kogo pozycja pretenduje czystość i świętość, wykracza poza normy tego co większość ofiar jest w stanie początkowo zrozumieć.

Chociaż nie jest celem podstawowym, mąż jest często ofiarą drugorzędną przemocy wobec jego żony. Konsekwencje ich spotęgowanej przemocy często prowadzi do ogromnych emocjonalnych i duchowych problemów. Jeśli nierozwiązane, te problemy mogą być nieuzdrowione przez lata i tylko akt łaski Bożej może uzdrowić ich złamane życie.

JAK TO SIĘ STAŁO?

Istnieje wiele powodów dlaczego mężom trudno jest poradzić sobie z tego typu eksploatacją/wyzyskiem. Jak istotne może być aby móc zrozumieć podstawowe dynamiki które mają miejsce w ramach duszpasterskiej przemocy seksualnej, to również ważne jest zdanie sobie sprawy że przemoc nie jest logiczna. Ktoś kto celowo decyduje się skrzywdzić drugą osobę ma mnóstwo wymówek dla swoich czynów, ale nic nie jest w stanie odpowiednio uzasadnić wyrządzonej krzywdy. Pierwszy i najbardziej ważny krok który mąż musi podjąć w celu ułatwienia uzdrowienia zaczyna się od widzenia czynów żony w poprawnym/słusznym świetle. Związek pomiędzy jego żoną a naruszającym duszpasterzem nie powinien być rozważany jako obopólnie zgodny. Prawie bez wyjątku żona miała emocjonalne podatności, które wykorzystane, stały się punktem dostępu do przemocy przeciw niej. Dodaj do tego bezwzględne zaufanie które położyła w duszpasterzu i to tylko sprawia że szkody są bardziej katastrofalne.

W jej umyśle nie szukała zamiennika na swego męża i najbardziej atrakcyjną opcję jej zaprezentowaną był związek z jej duszpasterzem. Przeciwnie, poprostu szukała nadzieji i uzdrowienia a została wykorzystana przez kogoś spowitego w formę pobożności, który choć wyznając chęć pomocy, w rzeczywistości nadużył swego świętego zaufania. Jak tragiczna prawda naprawdę jest.

Niestety, im dłużej przemoc ma miejsce, tym większy musi być poziom kontroli nad ofiarą w celu zachowania tajemnicy i zgodności/uległości. Dla ofiary cena, za przewidywane emocjonalne uzdrowienie była zapłacona starannie przymuszonym i manipulowanym przez naruszającego duszpasterza kontaktem fizycznym. Często ofiara nie widzi sposobu aby wyplątać się z kontrolującego wpływu sprawcy i w beznadziejności poddaje się jego sprytnie ukrytym potrzebom.

JAK MOGĘ JEJ ZAUFAĆ?

Po zakończeniu przemocy, istotnym elementem w celu przywrócenia zdrowego związku między mężem a żoną, znajduje się w procesie odbudowy zaufania. Jednak zaufanie jest często łatwiej dawane niż przywracane. Dla Ciebie, jako męża, mogą być rzeczy robione przez Twoją żonę które będą przypomnieniem lub spustem odzwierciedlającym wydarzenia które miały miejsce w czasie przemocy. Jakkolwiek trudne to może być, staraj się podejść do tego w sposób obiektywny. Gdy takie zajścia mają miejsce, powiedz żonie że czujesz się nieswojo i podejrzliwie. Mimo że teraz zdajesz sobie sprawę z tego że może reagujesz z poprzednich doświadczeń poproś ją o pomoc w znalezieniu pozytywnego rozwiązania tego problemu.

Niektóre rzeczy będziesz w stanie zmienić, inne może trzeba będzie w ogóle wyeliminować. Przykładem może być: jeśli sprawca utrzymywał kontakt z ofiarą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu to te punkty kontaktowe powinny zostać zmienione w celu przesłania wyraźnego sygnału do sprawcy że dalsze kontakty nie będą dozwolone. Z biegiem czasu, pozostałe obszary zostaną rozpracowane jak tylko miłość i zaufanie zostaną przywrócone.

Jeżeli to przydarzyło się Tobie, nieprzerwana linia komunikacji między Tobą a małżonkiem będzie konieczna w celu wykrycia podatności które zostały wykorzystane przez sprawcę i które pozwoliły mu zdobyć dostęp. Wykwalifikowany doradca Chrześcijański powienien być w stanie pomóc Ci przejść przez tę trudną podróż. Szczerość jest często bardzo trudna. Oboje będziecie musieli prosić Boga poprzez modlitwę o mądrość i pokierowanie aby dostrzec które części Waszego życia będą musiały się zmienić w celu ochrony Waszego małżeństwa i Twojej żony od przyszłych ataków.

JAK MAM WYBACZYĆ?

Może nie będziesz w stanie odzyskać wszystkich strat poniesionych w Waszym małżeństwie, ale jest nadzieja i możesz się uzdrowić. Uznając że przebaczenie jest Biblijną dyrektywą zdolność do przebaczenia jest aktem Bożej łaski. Módl się abyś został natchnięty Boża miłością przebaczania i abyś widział małżonkę Jego oczami. Twoją rolą, jako męża, jest teraz pójść śladami Tego którego przykład jest przed Tobą, który gdy był sponiewierany modlił się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.“

Aby przebaczenie było kompletne musi być bezwarunkowe. Jutro ponownie może Ci się przypomnieć ból i cierpienie które przeszedłeś. Jeśli naprawdę przebaczyłeś nie możesz wycofać przebaczenia gdy bolesne wspomnienia powrócą. Zawsze należy je zostawić tam gdzie Boska łaska je umieściła—w głębi morza.

Przede wszystkim, należy pamiętać, że Twoja rola jako duchowego przywódcy swojej rodziny została odebrana. I, chyba że uzdrowisz się duchowo, nie będziesz w stanie rozwijać się i stać się takim przywódcą jakim Bóg stworzył Cię abyś był. Podczas procesu uzdrawiania jest konieczne abyś zachował lub przywrócił silne/trwałe powiązanie z Bogiem. Gdy będziesz to robił, będziesz kontynuował uzdrowienie i stawał się takim przywódcą jakim Bóg ustanowił że będziesz.

Możesz być skłonny aby winić Boga za wszystkie zło które Cię spotkało, ale robiąc tak tylko podążasz drogą kłamstw które zostały wykorzystane po popełnienia takich strasznych czynów przeciwko Tobie i Twojej żonie w pierwszej kolejności.

Naturalne jest abyś żywił gniew lub urazę wobec znieważającego duszpasterza. Ale gniew jest niszczący i prowadzi do klęski. Uzdrowienie rozpoczyna się gdy przebaczenie jest dane. Proś Bog aby dał Ci Jego łaskę do przebaczenia temu który próbował zniszczyć Ciebie i aby włożył Jego miłość w Twoje serce.

Niestety, bez skruchy, cena za czyny sprawcy będzie wieczna strata i zguba.

 

Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi.--Psalm 34:18

 
     Orzeczenie Copyright © 2011-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.