the Hope of Survivors the Hope of Survivors
   O Duszpasterstwie    |    Czy jesteś Ofiarą?    |    Wsparcie dla Małżonka/Małżonki    |    Młodzież    |    Czy jesteś Duszpasterzem?    |    Wsparcie dla Żony Duszpasterza    |    Perspektywy Parafian i Kościół    |    Kontakt    |    Strona Główna

O Duszpasterstwie
Steve & Samantha Nelson

CO JEST CELEM NADZIEJI TYCH CO PRZETRWALI?

Celem organizacji jest zapewnienie zachęty, wsparcia, skierowania, seminariów i zasobów dla ofiar duszpasterskiego wykroczenia i przemocy seksualnej, jak również zapewnianie edukacyjnych i informacyjnych materiałów i seminariów dla duszpasterzy i kościołów na całym świecie.

Organizacja ma na celu:

  1. Oświecanie ofiar, duchownych, kościoła i publiczności o duszpasterskich wykroczeniach i przemocy seksualnej poprzez krajowe media (telewizja, radio, itp.), prasę, publiczne występy i aktualną interaktywną stronę internetową.
  2. Przywracanie ofiar i ich bliskich do wiary w ich Stwórcę i zaufanie do bliźnich poprzez weekendowe rekolekcje i seminaria oraz indywidualną korespondencję.
  3. Ułatwienie uzdrowienia w rodzinach kościoła które zostały dotknięte duszpasterską przemocą seksualną; nauczanie metod profilaktycznych/zapobiegawczych a także oprzytomnienie po następstwie przemocy.

  4. Zapewnienie duszpasterskiego szkolenia/edukacyjnych seminari dla przywódców kościoła wszystkich wyznań; a także pracy z duchownymi którzy naruszyli swoje święte zaufanie zachęcając ich do zadośćuczynienia wobec swoich ofiar oraz otrzymanie doradztwa.

JAK I KIEDY TO DUSZPASTERSTWO SIĘ ZACZEŁO?

W Grudniu 2002 roku Steve i Samantha poczuli prowadzeni się przez Ducha Świętego aby zapewnić informacje które mogłyby pomóc innym którzy mogą znaleźć się w sytuacji przemocy/wyzysku ze strony ich duszpasterza. Z tym celem na myśli zaczeli pisać o swoich doświadczeniach i w Kwietniu 2003 roku lansowali stronę internetową Nadzieja tych co Przetrwali (The Hope of Survivors). W Maju 2004 roku duszpasterstwo stało się 501©(3) organizacją charytatywną. W dodatku do zapewnienia informacji i zasobów, strona internetowa zachęca osoby do kontaktowania się z organizacją aby podzielić się swoimi doświadczeniami i prosić o pomoc, wsparcie lub skierowanie. Edukacyjne materiały zostały opracowane i rozpowszechnione po całym świecie. Konferencje dla ofiar, jak również dla duszpasterzy, zostały przeprowadzone w kilku krajach.

KIM SĄ ZAŁOŻYCIELE I CZY KOŚCIÓŁ OPERUJE ORGANIZACJĄ?

Nadzieja tych co Przetrwali została współzałożona przez Steve i Samantha Nelson, którzy doświadczyli dewastację duszpasterskiej przemocy seksualnej a następnie, z kolei, niesamowite uzdrowienie mocy Boga.

Steve jest duszpasterzem i służy jako prezydent/przewodniczący duszpasterstwa Nadzieja tych co Przetrwali. Jest Świadczonym Doradcą Biblijnym (Board Certified Biblical Counselor (BCBC)) przez Międzynarodową Radę Chrześcijańskich Doradców (International Board of Christian Counselors) i jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Doradców (American Association of Christian Counselors (AACC)). Steve jest także międzynarodowym wykładowcą na temat duszpasterskiej przemocy seksualnej i jest członkiem Stowarzyszenia Adwentystów z Rodzinnego Życia Specjalistów (Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP)).

Samantha służy jako wiceprezes i CEO Nadzieji tych co Przetrwali i wykłada na arenie międzynarodowej na temat duszpasterskiej przemocy seksualnej. Służyła jako dyrektor osobistych duszpasterstw i służb społecznych. Posiada świadectwo Północno-Amerykańskiej Dywizji (North American Division) jako pracownik socjalny Służb Wspólnoty Adwentystów (Adventist Community Services). W 2004 roku otrzymała Nagrodę Kobiety Wyróżnienia od Konferencji Adwentystów Siódmego dnia Północnej Kaliforni (Northern California Conference of Seventh-day Adventists i jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Doradców (American Association of Christian Counselors (AACC)). Jest Świadczonym Doradcą Biblijnym (Board Certified Biblical Counselor (BCBC)) przez Międzynarodową Radę Chrześcijańskich Doradców (International Board of Christian Counselors), posiada dyplom Doradztw Biblijnych (Biblical Counseling), jest Świadczonym Terapeutą Wiary (Certified Belief Therapist (CBT)) przez Instytut Therapon (Therapon Institute) i jest autorką książki niesienia pomocy ofiarom przemocy jak również podręcznika szkoleniowego dla grup wzajemnego wsparcia. Samantha jest również członkiem Stowarzyszenia Adwentystów z Rodzinnego Życia Specjalistów (Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP)).

Rada Dyrektorów składa się z przywódców kościoła, duszpasterzy, licencjonowanych doradców, lekarzy i innych specjalistów.Steve & Samantha Nelson

Duszpasterstwo nie jest własnością operowaną lub dotowaną przez żaden kościół lub jednostkę. Jest niezależną organizacją współdziałającą z wieloma jednostkami i wspiera świeckie duszpasterstwo Kościoła Adwentystów Siódmego dnia (Seventh-day Aventist Church), nie tylko ich członków ale i większej wspólnoty Chrzescijańskiej.

DLACZEGO TE DUSZPASTERSTWO JEST KONIECZNE?

Nadzieja tych co Przetrwali jest konieczna ze względu na dużą liczbę ofiar duszpasterskiego wykroczenia i małą ilość zasobów dostępnych w celu ich wsparcia. Zazwyczaj nie ma ustalonych środków dla ofiar w miejscowych/lokalnych lub zbiorowych kościołach. Niewiele osób w miejscowych/lokalnych parafiach ma wyraźne pojęcie tej formy wyzysku. Te duszpasterstwo istnieje w celu zapewnienia edukacji i wsparcia dla ofiar jak również kościoła i przywódców kościoła.

CZY CHCESZ POMÓC?

Twoja dotacja/darowizna pozwoli rozwinąć duszpasterstwo, szerzyć prawdę dla tych którzy mogą być niedostępni za pośrednictwem innych środków. Może również pomóc w sfinansowaniu jednych z naszych wielu konferencji dla ofiar, duszpasterzy i kościołów.

Dotacje/darowizny są podstawowym źródłem środków które sprawiają że Nadzieja tych co Przetrwali utrzymuje swoje duszpasterstwo. Ponieważ Nadzieja tych co Przetrwali nie otrzymuje wyznaniowych dotacji Twój dar jest niezbędnie ważny.

Ta forma przemocy zdewastowała niezliczoną ilość kobiet.  Straciły one wiarę w Boga. Niektóre straciły rodziny i przyjaciół. Większość przestała uczęszczać do kościoła. Wiele już nawet się nie modli. Straty są katastrofalne. Czy je opuścimy? Nie! Pomagamy im.

Nadzieja tych co Przetrwali...
Dociera do CIERPIĄCYCH...
Nawołuje WIERNYCH...
Pokonuje BARIERY...
 

Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi.--Psalm 34:18

 
     Orzeczenie Copyright © 2011-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.