the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Hizmet Hakkında    |    Bir Mağdur Musunuz?    |    Eş Için Destek    |    Gençler    |    Pastör Müsünüz?    |    Pastörün Eşi Için Destek    |    Kilise Topluluğunun Görüşü & Kilise    |    Bizimle Iletişime Geçin    |    Ana Sayfa

Giriş

WomanMuhtemelen, tanıdığınız birinin sizinle bu broşürü paylaşmasından dolayı bu satırları okumaktasınız. Belki bir dost, belki bir iş arkadaşı bu broşürü faydalı bulabileceğinizi düşündü. Broşür elinize nasıl geçmiş olursa olsun, bu sayfalarda yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumanız, pastörler tarafından uygulanan cinsel istismar trajedisini anlamınızda ve kabullenmenizde yardımcı olabilir. Bu durumu neden cinsel istismar olarak etiketlendirdiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Sonuçta, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek olan yetişkinler, ergen kadınlar ve erkekler hakkında konuşmuyor muyuz? Yanıt, hem evet, hem de hayır. Evet, çünkü yaşamımızı şekillendiren değişik koşullar ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığımız onca yıl bizlere uygun kararlar almak için büyük kabiliyetler vermektedir; ve Hayır, çünkü sıklıkla gözardı edilen husus, yetişkin, ergen yada herhangi birinin güçlü bir pozisyondaki birinden gelen uygunsuz cinsel yaklaşımları reddetme kabiliyetinin olup olmadığıdır; özellikle o orantısız güç, ruhani otorite görevinde olan biri tarafından gelmişse.

Kilise hemen hemen herkes tarafından güvenli bir yer olarak düşünülmektedir. Onun sınırları içerisinde, herbirimizin karşılaştığı zorlu denemelerle yüzleşmek için huzur, şifa ve cesaret buluruz. Kilise Tanrı’nın, yaşamlarımızdaki planını ve O’nun Sözünün doğru anlayışını bizlere bildirmek için diğerlerini görevlendirmiş olduğu güvenli bir bölgedir. En yüce ruhani otoriteye sahip olan ve çoğunlukla istemsiz olarak güvendiğimiz kişi, pastördür. Eğer bu kutsal güven, uygunsuz cinsel temas yoluyla kötüye kullanılmış ve kutsallık bozulmuşsa, bu durum kişinin Tanrı’yla olan ilişkisini yok edebilmektedir. Bu başkaldırının kiliseye sitem ve utanç getirmesiyle birlikte, İsa Mesih’e bağlılıklarını doğrulukla sürdüren ve hizmette yer alan kişilere zarar vermektedir.

Fakat bu davranış şekli gerçekten istismar mıdır? Sözlük istismarı, “kötüye kullanmak”, “ihlal etmek” yada “kandırmak”gibi terimlerle tanımlamaktadır. Pastörler tarafından uygulanan cinsel istismarla bağlantılı olmasından dolayı “uygunsuz cinsel ilişki nedeniyle kirletilmek” en kayda değer terimdir. (Bkz: American Dictionary of the English Language, Noah Webster, 1828.) Bir pastör ve bir topluluk üyesinin arasında muazzam derecede güç , yetki, bilgi, tecrübe ve sorumluluk eşitsizliği bulunmaktadır. Bu orantısızlıklardan dolayı, hiç bir zaman eşitlik yada karşılıklı rıza mümkün olamayacaktır. Bu şartlar altında, cinsel temasa götüren her ilişki daima istismar olarak değerlendirilmelidir.

BU GERÇEKTEN BİR SORUN MUDUR?
Günümüzdeki çok sayıda araştırma ve çalışmalar din adamları tarafından işlenen cinsel istismar oluş sıklığının korkutucu boyutlara ulaştığına işaret etmektedir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde pastörlerin cinsel istismarına uğrayan on binlerce mağdur ayaklanmış ve seslerini duyurmuşlardır. Şüphesiz bu, olası yıkımının zorluğunu ortadan kaldırmak için bilinçlenme ve acil ilgiyi hak eden büyük bir sorundur.

 

RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.--Mezmurlar 34:18

 
     Feragatname Copyright © 2010-2016. Her hakkı saklıdır.