the Hope of Survivors the Hope of Survivors
Hizmet Hakkında    |    Bir Mağdur Musunuz?    |    Eş Için Destek    |    Gençler    |    Pastör Müsünüz?    |    Pastörün Eşi Için Destek    |    Kilise Topluluğunun Görüşü & Kilise    |    Bizimle Iletişime Geçin    |    Ana Sayfa

Eş Için Destek

HusbandKoca için, cinsel istismar gerçeği yıkıcı etkilere sahip olabilmektedir. Saflık ve kutsallığı temsil eden bir konumda olan birinin ruhsal istismar suçunu, Kutsal güvene ihanet etmek ve evlilikte sadakati yitirmekle birleştirmesi, çoğu istismar mağdurunun başlangıçtaki kavrayışının çok ötesine geçmektedir.

Koca asıl hedef olmamakla birlikte, karısına karşı yapılan istismarın çoğunlukla ikinci mağduru olmaktadır. İkisinin bir şekilde ortak oldukları istismarın sonuçları, sıklıkla çok büyük duygusal ve ruhsal problemlere yol açmaktadır. Bu sorunlar çözümlenmediğinde iyileşmemiş olarak yıllarca devam edebilmekte ve sadece Tanrı’nın lütfu yara almış hayatlarını iyileştirebilmektedir.

BU NASIL OLDU?
Kocaların bu tür bir istismarla uğraşmakta zorlanmalarının birçok nedeni vardır. Pastörün cinsel istismarı olayında yer alan temel güçleri anlayabilmenin gerekliliği kadar, istismarın mantığa uygun olmadığının farkına varılması eşit derecede önem taşımaktadır. Başka birini kasıtlı olarak yaralamak isteyen kişi, eylemleri için bolca mazeret sunabilir, ama hiçbir şey yapılan zararı yeterince haklı gösteremez. Bir kocanın atması gereken ilk ve en önemli adım, karısının eylemlerine, doğru bir pencereden bakmakla başlayıp, iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. Suç işleyen pastör ve karısı arasındaki ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğu düşünülmemelidir. Neredeyse istisnasız olarak, kadın (eş) kendisinin suistimal ve istismar edilmesinde kilit rol oynayan duygusal bir kırılganlığa sahiptir. Buna ek olarak, pastöre duyduğu tam güven, hasarı çok daha yıkıcı bir hale getirmektedir.

Aslında eşinin yerine geçecek birini bulmaya çalışmak onun aklından geçmemekteydi ve pastörle ilişki ona sunulan en cazip seçenekti. Oysaki, o sadece umut ve şifa aramaktaydı ve yardım etmek arzusuyla dolu olduğunu açıklayıp, aslında kutsal güvenini kötüye kullanmış ve Tanrı’ya adanmışlık maskesini kuşanan biri tarafından sömürülmüştü.

Gerçek ne kadar da acı…

Ne yazık ki, istismar ne kadar uzun süre vuku bulmuşsa, gizlilik ve uyumun devamlılığını sağlamak için mağdur olanın üzerinde o kadar çok kontrol uygulanmalıdır. İstismar mağduru için, umut edilen duygusal iyileşmenin bedeli, suç işleyen pastör tarafından fiziksel temasla, dikkatlice manipüle edilip, baskı uygulanarak ödenmiştir. Çoğu zaman mağdur olan kimse, istismarcının kontrolcü etkisinden kurtulmak için bir çıkış yolu görememekte ve umutsuzluk içinde, onun akıllıca maskelenmiş taleplerine boyun eğmektedir.

ONA (EŞİME) NASIL GÜVENEBİLİRİM?
Bu zarar verici bağ sona erdiğinde, karı koca arasındaki sağlıklı ilişkiyi onarmak için gerekli olan unsur, yeniden inşa edilen güven sürecinde kendini göstermektedir. Bununla birlikte, çoğunlukla birine güvenmek, duyulan güveni eski haline getirmekten daha kolaydır.

Bir koca olarak, eşiniz size, istismar süresince gerçekleşen olayları yansıtan anımsatıcı yada tetikleyici olarak rol oynayabilecek şeyleri yapıyor olabilir. Ne kadar zor olsa da, bu konularla tarafsız bir tutum içerisinde ilgilenmeyi deneyin. Bu olay geçtiğinde, bu durumun sizi huzursuz ve kuşkucu hissettirdiğini eşinize anlatın. Önceki tecrübelerden dolayı tepki vermiş olabileceğinizin artık farkında olsanız bile, bu soruna olumlu bir çözüm bulmak için size yardımcı olmasını isteyin.

Bazı şeyleri değiştirebilmeniz mümkün olacak, diğerlerini ise tamamen ortadan kaldırmak gerekebilecektir. Bu konuya örnek olarak, istismarcı, mağdur olan kişiyle telefon yada email aracılığıyla iletişim kurmayı sürdürmekte ise, bu temas noktaları, daha fazla irtibat kurulmasına izin verilmeyeceğine dair istirmarcıya açık bir mesaj göndermek için değiştirilmelidir. Zamanla güven ve sevginiz onarılırken, geri kalan kısımlar üzerinde düşünülüp uzlaşmaya varılacaktır.

Bu durum sizin başınıza gelmişse, sizin ve eşiniz arasındaki aksamayan, dürüst bir iletişim; istirmarcı tarafından kullanılan ve ona açık kapı bırakan zayıf noktaları keşfetmek için gerekli olacaktır. Bununla birlikte, yetkili bir Hristiyan danışman bu zorlu yolculuk boyunca size yardım etmelidir. Dürüstlük çoğu zaman ele almak için çok çetindir, fakat evliliğinizi ve karınızı gelecek saldırılardan korumak adına, yaşamlarınızın hangi alanlarının değişmesi gerektiğini görmek, bilgelik ve rehberlik edinmek için her ikinizin de duayla Tanrı’yı aramanız gerekecektir.

NASIL AFFEDERİM?
Evliliğinizde devam eden bütün kayıpları düzeltemeyebilirsiniz, fakat umut hep varolmakta ve siz iyileşebilirsiniz. Bağışlamanın Kutsal Kitap’a ait bir talimat olduğunu kabul etmekle birlikte, bağışlama yeteneği Tanrısal lütfun işidir. Tanrı’nın bağışlayıcı sevgisinin yüreğinizde yer edinmesi ve eşinize O’nun gözüyle bakabilmek için dua edin. Şimdi, bir koca olarak göreviniz, kötü muameleye maruz kaldığında, “Baba, onları affet; ne yaptıklarını bilmiyorlar.” diye dua edenin adımlarını izlemektir.

Bağışlamanın tamamlanması için, affetmenin koşulsuz olması gerekmektedir. Yarın belki bir kez daha çektiğiniz sıkıntı ve acıları anımsayabilirsiniz. Eğer gerçekten, samimiyetle affettiyseniz, acı veren anılar yeniden yüzeye çıktığında, affettiğinize dair söylediğiniz sözden dönmezsiniz. Bu anıları, daima Tanrı’nın bağışlayıcı lütfunun onları koyduğu yerde—denizin derinliklerinde bırakmalısınız.

Hepsinden önemlisi, ailenizin ruhsal lideri olma görevinin sizden zorla alındığını aklınızda tutmalısınız ve ruhsal olarak iyileşmediğiniz sürece gelişemeyecek ve Tanrı’nın sizi tasarlamış olduğu bir lider olamayacaksınız. İyileşme süreci boyunca, Tanrı’yla sağlam bir ilişkiyi sürdürmeniz yada yeniden kurmanız elzemdir. Bunu yaparken, iyileşmeye devam edecek ve büyüyüp gelişerek, Tanrı’nın size atamış olduğu liderliğe uygun hale geleceksiniz.

Başınıza gelen tüm kötülüklerden dolayı Tanrı’yı suçlama yanılgısına düşebilirsiniz, ama bu yanılgıya düşmek, yalnızca daha önce karınız ve size karşı yapılan o korkunç kötülüklerde kullanılan yalanların yolunu izlemektedir.

İstismarcı pastöre karşı öfke yada kızgınlık duyguları beslemek, sizin için doğal bir eğilimdir. Fakat öfke kendi kendini baltalayıcı ve yıkıcıdır. İyileşme ise bağışlama sunulduğunda başlar. Tanrı’dan, size zarar vermeye çalışan kişiyi affetmeniz için, Lütfunu sunmasını ve Sevgisini yüreğinize koymasını isteyin.

Ne yazık ki, tövbe edilmezse, istismarcının eylemlerinin bedeli sonsuz bir kayıp ve yıkım olacaktır.

 

RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.--Mezmurlar 34:18

 
     Feragatname Copyright © 2010-2016. Her hakkı saklıdır.